Leer de voordelen van de Alutherm Hybride COnnect2 kennen

Regelmatig verzorgt Alutherm Heating op uitnodiging van de installateur en hun opdrachtgever kennisoverdracht sessies. De trainingen zijn laagdrempelige gebruikerstrainingen en geschikt voor personen met vaak uitvoerende of technische functies. De ervaring is inmiddels dat deze presentaties enthousiast worden ontvangen.

Daarnaast verzorgt Alutherm op verzoek presentaties op locaties, waar een compleet Hybride COnnect2 opstelling reeds is gerealiseerd door de installateur. Men maakt zo kennis met een knap staaltje vakmanschap in werking, veelal geïnstalleerd door medecollega’s. Men kan zich een goed beeld verschaffen van de praktische kant, het monteren en installeren van de Alutherm Hybride COnnect2. Het zijn leerzame sessies waarbij kennis en informatie met elkaar gedeeld wordt, waardoor goede, succesvolle en onderbouwde keuzes gemaakt worden.

Training bij Alutherm Heating op locatie behoort ook tot de mogelijkheden. Deze kunnen, in overleg, ook projectgericht ingevuld worden. Door de vele nieuwe technologieën spitsen de trainingen zich tevens meer en meer toe op de bewustwording van de energietransitie binnen deze branche.

In het trainingspakket biedt Alutherm tevens aan; CV-Ketel algemeen, werking besturing, toelichting eerste inbedrijfstelling en Scios, en het innoverend Hybride systeem.

Houdt de energietransitie binnen onze branche u ook bezig? Bezoek Alutherm dan op de VSK 6 t/m 9 februari 2024 standnummer 11.B030.